HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Sánta Csaba

Sánta Csaba

 

Időtlenséget idéző kortárs szobrocskák

 

Sánta Csaba alkotói interpretációja nyomán, az őskori világban a túlélést

biztosító, az élet, vagy halál feletti uralkodó erők megidézésére hivatott és a

kiválasztottnak tekintélyt, méltóságot kölcsönző reprezentációs formák,

valamint a termékenységi rítusok hatékonyságában megmérettetni kínált

kifejező eszközök a művészet misztériumának házi oltáraivá, vagy nemes

szerelmi ajándékokká domesztikálódnak. Ezekkel a szobrokkal könnyű

személyes befogadói viszonyt kialakítani, hiszen úgy érezzük, hogy zsigeri

közünk van az ezek által felelevenített, bár archaikus jellegű, de néhol

szürrealista elemekkel is megbolondított, az absztraháló kőkorszaki kultúrák

ősközösségének, ha istenkereső is, de feltétel nélküli hitéhez. Hogyne volnának

szemünknek, taktilis ösztönünknek, de szívünknek is kedvesek Sánta Csaba

bronz szobrocskái, amikor általuk elemi plasztikai élményeink kelnek új életre,

akár a gyerekkori játékainkról őrzött emlékeink, akár az évszázadok alatt

kezeinkhez simult szerszámaink, alapvető használati eszközeink formái.

Vécsi Nagy Zoltán

„Kisplasztikáim elemeit nem a közelmúltból, hanem a kultúra és a mítosz mélyrétegeiből válogatom.”

Sánta Csaba

Sánta Csaba szobrász, született 1964 április 6-án, Szovátán

1990: a kolozsvári “Ioan Andreescu” Képzőművészeti Egyetem, szobrász szak

Mesterei: Bocskay Vince, Gergely István, Korondi Jenő, Gocan Eugen

Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, az UAP-nak, a Barabás Miklós

Céhnek, a MAMŰ-nek, alapító tagja a Kusztos Endre Képzőművészeti Egyesületnek.

Rendszeresen részt vesz hazai és külföldi művésztelepeken, bemutatkozik egyéni és csoportos

kiállításokon.

Köztéri munkái: Szent László, Tordaszentlászló 1992; Tamási Áron, Farkaslaka 1997;

Szent István, Hármasfalu 1998; Hadiárva (tíz magyar évszázad), Szováta 2001;

Kossuth Lajos, Gyergyócsomafalva 2001; 1848-as emlékmű, Csíkdánfalva 2002; Domokos

Kázmér, Szováta 2004; Szent István, Bihar 2005; Mercurius Apát, Szentjobb 2006; Jánosy József

honvédőrnagy, Oroszhegy 2010; Tamási György olvasókanonok, Oroszhegy 2010

email: santapiro@gmail.com

www.santacsaba.ro