HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Hit és Szabadság, 2018. november 17. és december 07.

Hit és Szabadság, 2018. november 17. és december 07.

Hit és szabadság

Jelen évben emlékezünk az Erdélyi Országgyűlés 1568. január 6–13. közötti ülésszakán hozott vallásügyi határozatára, amely 450 évvel ezelőtt a világon először, itt, Erdélyben Tordán,

addig sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot. Ennek a törvénynek a kimondásától számítjuk az unitárius egyház megalakulását is.
Az erdélyi törvényhozó testület döntése egyedülálló a korabeli Európában,
évszázadokkal megelőzve a hasonló tartalmú határozatokat. Míg az öreg kontinens más
országaiban a helyi uralkodók vagy a domináns felekezetek kizárólagosságra törekedtek,
miközben a többségtől eltérően gondolkodókat börtönbe zárták vagy kivégezték, az erdélyi rendek döntése a megengedést, a szabad vallásgyakorlást és a hitben való növekedést biztosította.
A négy és fél évszázaddal ezelőtt elfogadott határozat bibliai ihletettségű bölcsessége, belátása és békére
való törekvése példa mindnyájunk számára, ám egyben arra is ösztönöz, hogy a jelen kihívásai
közepette élődeinkhez méltó nyitottsággal viszonyuljunk a hit és szabadség kérdéseihez.
Mindez még hangsulyosabb imperatívusz a mában, amikor azt tapasztaljuk hogy világszinten a hit és szabadség megnyilvánulűsai sok esetben egymástól távolodnak, vagy éppenséggel kizárják egymást :

a hit mellé gyakran társulnak a szabadsággal ellentétes fogalmak um.türelmetlenség,
fundamentalizmus, dogmatikus megkötöttség, fanatizmus, bigottság stb. más esetben meg a
szabadság fogalmához társulnak ilyenek mint ateizmus, hitetlenség, Isten-tagadás, nihillizmus,liberetinizmus stb.

Jelen tematikus kiállítással úgy szretnénk megemlékezni a vallásszabadság eme jeles évfordulójáról, hogy a kortárs képzőművészet sajátos eszközeivel keressük a összefüggéseket e két egyetemes
érték, a hit és a szabadság között. Csak remélni szertném, hogy e tárlat müalkotásai közelebb visznek a szabdon megélt hit és a hitben kibontakozó szabadság titokzatos megtapasztalásához.
Köszönöm az EMÜK vezetőinek, hogy ötletünket felkarolták, és az általuk megszólított művészekkel közösen megvalósithattuk ezt jubileumi kiállítást.

Kovács István lelkész,
a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója