HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

#EMŰK 2018. december 15. és 2019. március 15.

#EMŰK 2018. december 15. és 2019. március 15.

Az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) gyűjteményének szerzeményezési stratégiájáról
Az EMŰK gyűjtemény elsősorban adományokból jött létre.
A gyűjtemény gyűjtési területe – mint ahogy azt a legkorábbi dokumentumainkban is
megfogalmaztuk, a történelmi Erdély és a Partium, valamint Bukarest, vagy bármelyik romániai
helység magyar képzőművészetére, a magyar képzőművészekkel közeli baráti, művészi kapcsolatban
lévő román, szász és más nemzetiségű alkotók jellemzően erdélyi vonatkozású munkásságára,
valamint az erdélyi születésű és időközben külföldre távozott művészek alkotótevékenységére terjed
ki. Az adományozási kedv felkeltését, leginkább a viszonylag nívós kiállítási lehetőség felkínálásával
és album jellegű katalógusaink (eddig több mint 40-et jelentettünk meg) valamint PR anyagaink
színvonalas elkészítésével is sikerül katalizálni. Működésünkhöz méltó teret Sepsiszentgyörgy város
Polgármesteri Hivatala biztosít egy, a céljainknak megfelelő, korszerűen felújított épületben. Az
idéntől egy másik, szintén kiállításokra alkalmas patinás épület (Lábasház) három helyiségét is
rendelkezésünkre bocsájtotta, ahol kiállítási tevékenységünket tovább bővítettük.
Gyűjteményünk további gyarapodását attól az új stratégiánktól is reméljük, amelynek lényegét a
következő mondatban foglaljuk össze: Az Erdélyi Művészeti Központ elkötelezett az erdélyi
képzőművészet hazai és külföldi megismertetésében, valamint a különböző országrészek és kultúrák
közötti művészeti kapcsolatok ápolásában és megteremtésében, ennek érdekében indította el
gyűjteményének külső kiállítási helyszíneken való bemutatását is. Ezt azért gondoljuk fontosnak,
mert tapasztalataink szerint, a szélesebb körű ismertség és javuló presztízs, kedvezően ösztönzi az
adakozási kedvet, ráadásul az újabb és újabb helyszíneken való bemutatkozás és a más-más
közönséggel való kontaktus, korábban nem ismert hagyatéki tartalékok megismerését is
eredményezheti.
Nemcsak az EMŰK szélesebb körű kulturális eszmecseréjének fenntartásához, de a gyűjtemény
kortárs nemzetközi referenciaanyaggal való gyarapodásához az is hozzájárul, hogy befogadó és
kiállítás-rendező intézménye vagyunk a Székelyföldi Grafikai Biennálénak, valamint a kétévente
megrendezendő Design-hétnek. Ezek a rendezvények az EMŰK szakmai tevékenységét
országos, nemzeti és nemzetközi kontextusba helyezik. Ugyancsak ezt a célt szolgálja, hogy
konferenciákkal, szakmai előadásokkal, filmvetítésekkel, folyóirat és könyvbemutatókkal, valamint
más művészeti eseményekkel, kulturális rendezvényekkel igyekszünk népszerűvé és látogatottá
tenni intézményünket.
Az Erdélyi Művészeti Központ Egyesület, mint a jövőbeli intézményi gyűjtemény jelenlegi birtokosa
és fejlesztője mellé az utóbbi időben felzárkózott egy másik civil intézmény, a Sapientia Alapítvány is,
amely Magyarország kormánya támogatásával jelentős műveket vásárol közös célunk, az EMŰK-nek,
mint reprezentatív erdélyi magyar képzőművészeti közgyűjteménynek a létrehívói szándékával.
Tevékenységünket állandóan frissített és bővített weboldalunkon, a www.emuk.ro-n tesszük közzé,
és természetesen a közösségi oldalakon is népszerűsítjük.
Az EMŰK 2013 és 2016 között gyűjtött képzőművészeti alkotásait (közel 100 db.) a 2016-ban kiadott
gyűjteményi katalógusunk tartalmazza. Az azóta elmúlt két évben a gyűjteményünk újabb száz
alkotással gyarapodott, ezeknek bemutatására vállalkozott ez a kiadványunk.

Az Erdélyi Művészet Központ vezetője:
Vécsi Nagy Zoltán