HU  RO  EN    +40 751 438 806 | emuksepsi@gmail.com

Ars Poetica (2018. március 16. és április 13.)

Ars Poetica (2018. március 16. és április 13.)

Ars poétikák út közben
Minden hiteles műalkotás kicsit ars poétika is, függetlenül attól, hogy annak szánták vagy sem. Rámutat
arra, ami a szerző sajátja. Elmond valamit az alkotók művészethez, világhoz, önmagukhoz való
viszonyulásáról, attitűdjéről – ahogy jeleket, nyomokat hagynak térben és időben, ahogy kijelölik
határaikat. Adott egy perspektíva, hogy az itt felsorakozó műveket hitvallásként is nézzük, ugyanakkor
nem vonatkoztathatunk el a hely szellemétől, a térség többé-kevésbé érzékelhető szellemiségétől sem.
A Barabás Miklós Céh háromszéki, barcasági szervezetének kiállítása úgy seregszemle, hogy közben
valamiféle összkép is kirajzolódik. Úton levéseket látunk. Ha ismerjük az alkotókat, legújabb alkotásaikat
tágabb összefüggésekben szemlélhetjük, egy alkotói folyamtat részeként, aktuális állapotként
közelíthetjük meg. Így válik láthatóvá egy-egy belső folyamat ‒- mikor az emberélet útjának
felén sűrű sötét erdőbe érkezünk, mely fenekestől fordíthatja fel a korábbi meggyőződéseinket, és
egészen új kifejezésformákat eredményez; vagy mikor egy-egy forma mantraszerű ismétlése, új és új
megragadása, motívumokat érlelve mind mélyebbre visz, annak rejtett lelkét közelítve; mikor a
megszokott formák és eszközök biztonságában az otthonosság egészen új árnyalatait sikerül
megsejteni; mikor különböző határátlépések válnak felismerhetővé; amikor a természet,
leválaszthatatlanul eggyé válik az alkotás folyamatával, ahogy a természet a rácsodálkozás
tárgyából szép lassan az alkotás részévé, az élet részévé válik, felszámolva ember és természet alá- és
fölérendeltségét, különös nyugalmat, egységet eredményezve; amikor egy konkrét művészi feladat
megvalósításban, a magabiztos mozdulatok mögött sikerül új minőségeket megfigyelni; vagy mikor egy
csendesebb, meditatív hangvételű folyamatnak sikerül részévé válnunk, megérezve annak halk
rezdüléseit.
Generációs úton levéseket is látunk, melyek éppoly különös fénytörésben láttatnak folyamatokat, mint az
egyéni történetek.

Túros Eszter